Tryb warunkowy 1.

1 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do zdarzeń w przyszłości, które zaistnieją jeżeli zostanie spełniony jakiś warunek.

 

ZADANIE NADZRĘDNE SPÓJNIK WARUNKOWY ZDANIE PODRZĘDNE/

WARUNKOWE

Future Simple lub:

Can, must, may

IF – jeżeli/

UNLESS – jeżeli nie, chyba że

         Present Simple
We will buy a new house,

Kupimy nowy dom,

if

jeżeli

we have enough money.

będziemy mieli dość pieniędzy

You can’t see  the doctor,

Nie możesz zobaczyć się z  lekarzem,

unless

chyba że

you make an appointment.

umówiłeś się na wizytę

Każde z powyższych zdań możesz też zacząć od IF, pamiętaj wtedy, że musisz rozdzielić zdania składowe przecinkiem.

If we have enough money, we will buy a new house.

 

Więcej ćwiczeń? Kliknij tutaj!

Sprawdź co zapamiętałeś, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”335″]

 8,927 total views,  3 views today

Dodaj komentarz