Tryb warunkowy 2.

2 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do czynności, która miałaby miejsce w przyszłości gdyby spełniony został jakiś warunek. Czynności mało prawdopodobne. W tym trybie w zdaniu warunkowym czasownik TO BE ma zawsze formę WERE do wszystkich osób.

 

ZADANIE NADZRĘDNE SPÓJNIK WARUNKOWY ZDANIE PODRZĘDNE/

WARUNKOWE

Would + 1forma czasownika

Could + 1forma czasownika

Might + 1forma czasownika

Should + 1forma czasownika

IF – jeżeli/

UNLESS – jeżeli nie, chyba że

    Past Simple
We would buy a new house

Kupilibyśmy nowy dom,

if

gdybyśmy

we had enough money.

mieli dość pieniędzy

You couldn’t see  the doctor

Nie będziesz mógłzobaczyć się z lekarzem,

unless

chyba że

you made an appointment.

umówił się na wizytę.

Każde z powyższych zdań możesz też zacząć od IF, pamiętaj wtedy, że musisz rozdzielić zdania składowe przecinkiem.

If we had enough money, we would buy a new house.

 

Sprawdź co umiesz rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”368″]

 12,636 total views,  6 views today

Dodaj komentarz