Tryb warunkowy 3.

3 TRYB WARUNKOWY – odnosi się do czynności, która miałaby miejsce w przeszłości gdyby w przeszłości spełniony został jakiś warunek.

 

ZADANIE NADZRĘDNE

SPÓJNIK WARUNKOWY

ZDANIE PODRZĘDNE/

WARUNKOWE

Would +have+ 3forma 

Could + have+ 3forma 

Might + have+ 3forma 

Should + have+ 3forma 

IF – jeżeli/

UNLESS – jeżeli nie, chyba że

Past Perfect
We would have bought a new house then

Kupilibyśmy wtedy nowy dom,

if

gdybyśmy

we had had enough money.

mieli dość pieniędzy

You couldn’t have seen  the doctor then,

Nie mógłbyś zobaczyć się wtedy  z lekarzem,

unless

chyba że

you had made an appointment.

umówiłeś się na wizytę.

Każde z powyższych zdań możesz też zacząć od IF, pamiętaj wtedy, że musisz rozdzielić zdania składowe przecinkiem.

If we had had enough moneywe would have bought a new house.

Sprawdź co zapamiętałeś, rozwiązując quiz.

 [quiz-cat id=”415″]

 8,440 total views,  3 views today

Dodaj komentarz