Wish, if only, had better, high time, would rather.

Użycie WISH.

WISH w tym przypadku wyraża żal i tłumaczymy je jako „żałuję”.

WISH + Past Simple

Używamy do mówienia o teraźniejszości. Stosujemy w tym przypadku wish podobnie jak DRUGI tryb warunkowy.

Np. „I wish you were here now.” = Żałuję, że cię tu teraz nie ma./Chciałabym żebyś tu teraz był.

Zawsze więc, wyrażając jakieś życzenie czy żal odnośnie teraźniejszości, będziemy używać Past Simple.

Trzeba uważać przy przeczeniach, bo jeśli chcesz dla odmiany powiedzieć:

Np. Żałuję, że tu jesteś.„I wish you weren’t here.”

Ważne: podobnie jak w drugim trybie warunkowym do I, he, she oraz it używamy were, choć was jest dopuszczalne w języku mówionym.

WISH + (that) + Past Perfect Simple

Używamy do wyrażaniu żalu, że coś stało się w przeszłości:

Np. „I wish you had been here yesterday.” = Żałuję, że cię tu nie było wczoraj.

WISH + (that) + would + bezokolicznik

Używamy do wyrażaniu żalu lub życzeń, odnoście przyszłości:

Np. „I wish you would be here tomorrow.” = Żałuję, że cię tu nie będzie jutro.

Użycie IF ONLY.

IF ONLY znaczy: gdyby tylko. Stosujemy je podobnie do WISH.

IF ONLY + Past Simple

Używamy do mówienia o teraźniejszości. Stosujemy w tym przypadku if only podobnie jak DRUGI tryb warunkowy.

Np. „If only you were here.” = Gdybyś tylko tu był.

Zawsze więc, wyrażając jakieś życzenie odnośnie teraźniejszości będziemy używać Past Simple.

Ważne: podobnie jak w drugim trybie warunkowym do I, he, she oraz it używamy were, choć was jest dopuszczalne w języku mówionym.

IF ONLY + Past Perfect Simple

Używamy do wyrażaniu żalu, że coś stało się w przeszłości:

Np. „If only you had been here yesterday.” = Gdybyś tylko był tu wczoraj.

IF ONLY + would + bezokolicznik

Używamy do wyrażaniu  życzeń, odnoście przyszłości:

Np. „If only you would be here tomorrow.” = Gdybyś tylko był tu jutro

 

Użycie HAD BETTER.

HAD BETTER = lepiej żebyś – używamy mówiąc o przyszłości i teraźniejszości.

Zdania twierdzące

Osoba + had better + goły bezokolicznik: Np. „You had better go.” = Lepiej żebyś już poszedł.

Najćzęściej uzywamy formy skróconej: You’d better...

Zdania przeczące:

Osoba + had better + not + goły bezokolicznik: Np. „You had better not go.” Lepiej żebyś już poszedł.

 

Użycie WOULD RATHER.

WOULD RATHER = wolałbym – używamy mówiąc o przyszłości i teraźniejszości.

Z tym samym podmiotem.

„I would rather stay here.” = Wołabym tu zostać.

„I would rather not go anywhere.” = Wolałbym nigdzie nie wychodzić.

Z różnymi podmiotemi.

Kiedy ta osoba, która coś woli, nie jest tą samą która ma wykonać czynność, tak jak to jest w przykładach wyżej, zawsze używamy następstwa czasów.

„I would rather you stayed here.” = Wołabym zebyś ty tu został.

„I would rather you didn’t go anywhere.” = Wolałbym żabyś ty nigdzie nie poszedł.

Użycie (HIGH) TIME.

Mówiąc It’s (high) time mam na myśli już (najwyższy czas) żeby ktoś coś zrobił i zawsze będziemy go zestawiać z Past Simple, mimo że mówimy o teraźniejszości.

„It’s (high) time you started learning.” = Najwyższa pora żebyś zaczął się uczyć.

 

Sprawdź co pamiętasz, rozwiązując quiz.

[quiz-cat id=”488″]

 

 76,657 total views,  3 views today

Dodaj komentarz