Zerowy tryb warunkowy – ćwiczenia.

Teorię do tego zagadnienia znajdziesz tutaj.

Utwórz zdania w zerowym trybie warunkowym z rozsypanki. Wstaw IF w odpowiednie miejsca. Pamiętaj o przecinkach tam, gdzie potrzeba.

 • my /husband/ cook/ he/ burn/ the/ food.
 • everybody/ hate/ it/ rain/ a lot.
 • you/ mix/ water and electricity/ you/ get/ a shock.
 • my/ kids/ pass/ their/ exams/ they/ work/ hard.
 • you/ smoke/ you/ get/ lung cancer.
 • you/ heat/ ice/ it/ turn/ into/ water.
 • feel/ good/ the/ next day/ I/ go/ to bed earlier.
 • I/ wake up/ at 8:00/ I’m/ late/ for school.
 • many/ people/ come/ Kelly/ throw/ a party.
 • she buy/ expensive/ clothes/ she/ have/ money.
 • children/ not/ eat/ well/ they/ be not/ growing.
 • I/ speak/ to/ Greg/ he/ get/ annoyed.
 • Derek/ get/ sick/ he/ drink/ alcohol.
 • children/ play/ outside/ they/ be/ happy.
 • the rake/ freeze/ it/ be/ very/ cold.
 • people/ eat/ too/ many/ sweets/ they/ get/ fat.
 • I/ like/ to visit/ the museums/ I / be/ in/ London.
 • Julie/ not/ wear/ a hat/ she/ get/ sunstroke.
 • I/ cycle/ to/ work/ it/ not/ rain.
 • my flatmate/ clean/ the house/ if/ it/ be her/ turn.

Pobierz ćwiczenia z odpowiedziami.

Copyright by Sandra Winiarska, 2018.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub udostępnianie materiałów zabronione.

Tylko do użytku osobistego.

 4,302 total views,  3 views today

Dodaj komentarz