List nieformalny.

Co to jest list nieformalny?

Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to oficjalna wypowiedź. Najczęściej jest to list lub e-mail do kolegi.

Znaczy to, że możesz używać języka nieformalnego. Mimo wszystko jest to wypowiedź pisemna więc unikaj kolokwializmów.

Podobnie jak większość form wypowiedzi ten list składa się z 3 części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia.

Zwrot grzecznościowy:

Każdy list rozpoczynamy zwrotem grzecznościowym napisanym od lewej strony.

Po zwrocie grzecznościowym stawiamy przecinek i przechodzimy do pisania wstępu z dużej litery, od nowego akapitu.

Przykłady:

Dear Tom,

Hello Anna,

Hi Sam,

Wstęp:

Podobnie jak w języku polskim we wstępnie podajemy cel naszego listu. Możemy też podziękować za list otrzymany wcześniej od kolegi.

Przykłady:

Thank you for your letter.

I’m sorry for the delay in replying.

I’m writing to you because…

Your letter was such a nice surprise.

I have so much to tell you.

I apologize I didn’t reply to your letter sooner.

Rozwinięcie:

Tutaj przechodzimy do sedna, czyli przekazania i opisania tego, co jest powodem listu.

Zakończenie:

Tutaj piszemy najczęściej, że czekamy z niecierpliwością na odpowiedź lub spotkanie z adresatem.

That’s all I wanted to tell you. 

I’m looking forward to hearing from you!

Give my regards to your parents.

I hope to see you soon.

 

Zwrot kończący:

Jest wiele zwrotów, których możesz użyć:

Love,

Best wishes,

Best regards,

Regards,

Greetings,

Yours,

Pamiętaj aby na egzaminie podpisać się jako XYZ.

Przykładowe zadanie maturalne:

Właśnie wróciłeś z wakacji i piszesz list do swojego kolegi z Anglii.

 • Podziękuj za jego list i wyjaśnij dlaczego nie mogłeś napisać wcześniej.
 • Opowiesz z kim i gdzie spędziłeś ostatnie wakacje.
 • Wspomnisz jak spędzałeś czas na wakacjach i jak wyglądał wieczór pożegnalny.
 • Zapytasz kolegę jak on spędził wakacje i wyrazisz nadzieję, że wkrótce się spotkacie.

List powinien mieć ok. 120-150 słów.

Dear Mark,

Thank you for your letter. I was a great surprise but unfortunately I was on holidays when it came and I regret I couldn’t reply sooner. I have so much to tell you about my holidays!

I went to a camp in Greece with couple of friends. We decided to organize everything by ourselves. We found an amazing campsite near the beach. Views were breathtaking, believe me! We spent most of the days sunbathing and diving in the clear turquoise see. On the last day of our adventure we went to visit Athens. When we came back to our campsite we were talking and exchanging pictures all night. It has been the best vacation of my life, so far.

What about you? How did you spend your holidays? I really hope to see you soon, because there is so much I want to tell you.

I’m looking forward to hearing from you.

Regards,

XYZ.

 

Punktacja:

W tym zadaniu możesz uzyskać 10 punktów:

Treść: 0-4

Ile rozwinął:

Do ilu elementów zdający się odniósł? 4 3 2 1 0
4 4 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt
3 3 pkt 3 pkt 2 pkt 1pkt
2 2 pkt 1 pkt 1 pkt
1 1 pkt 0 pkt
0 0 pkt

 

Nawet jeśli wspomnisz o wszystkie informacjach, ale ich nie rozwiniesz otrzymasz tylko 2 punkty.

Spójność i logika 0-2 punktów:

 • 2 punkty: wypowiedź jest w pełni lub w znacznej części spójna i logiczna na poziomie zdań i całego tekstu.
 • 1 punkt: wypowiedź zawiera usterki w spójności/logice na poziomie zdań oraz/lub całego tekstu.
 • 0 punktów: wypowiedź jest w znacznej mierze niespójna/ /nielogiczna.

Zakres środków językowych 0-2 punktów:

 • 2 punkty: zadowalający zakres środków językowych, kilka precyzyjnych sformułowań (słownictwa charakterystycznego dla danego tematu) oprócz środków o wysokim stopniu pospolitości.
 • 1 punkt: ograniczony zakres środków językowych, głównie środki o wysokim stopniu pospolitości.
 • 0 punktów: Bardzo ograniczony zakres środków językowych, wyłącznie najprostsze środki językowe.

Poprawność językowa 0-2 punktów: 

 • 2 punkty: brak błędów lub nieliczne błędy niezakłócające komunikacji lub sporadycznie zakłócające komunikację.
 • 1 punkt: liczne błędy niezakłócające komunikacji lub czasami zakłócające komunikację lub bardzo liczne błędy niezakłócające komunikacji.
 • 0  punktów: liczne błędy często zakłócające komunikację lub bardzo liczne błędy czasami lub często zakłócające komunikację.

UWAGA: Wypowiedź jest oceniana na 0 punktów pod względem każdego kryterium, jeżeli jest całkowicie niezgodna z tematem, niekomunikatywna lub nieczytelna dla odbiorcy.

 3,095 total views,  3 views today

Dodaj komentarz