Listy formalne.

Na egzaminie w części podstawowej, możesz zostać poproszony o napisanie różnych rodzajów listów formalnych. Zasadniczo forma listu jest taka sama, jak przy liście nieformalnym. Różni się tylko używanym słownictwem (zwrotami grzecznościowymi) językiem i treścią.

Język formalny.

Używając języka formalnego musisz pamiętać o tym, żeby:

 • nie używać skrótów: don’t, wasn’t itp., tylko pisać pełne formy: do not, was not;
 • stosować stronę bierną;
 • nie używać języka potocznego i kolokwializmów;
 • używać zaawansowanych konstrukcji gramatycznych i słownictwa;
 • stosować zdania złożone i słówka łączące oraz spójniki;
 • zdania z podmiotami I lub WE można zastąpić stroną bierną;
 • często stosować konstrukcje bezosobowe: np. It is thought…

Rodzaje listów formalnych:

Podanie o pracę:

Przykładowa treść zadania: 

Znalazłeś w internecie ofertę pracy wakacyjnej dla uczniów i studentów w kraju anglojęzycznym. Chciałbyś dowiedzieć się więcej. Napisz list do firmy oferującej prace.

 • Określ, o jaką ofertę chodzi i dlaczego jesteś nią zainteresowany
 • Przedstaw się wyjaśniając dlaczego jesteś odpowiednim kandydatem
 • Zapytaj o wynagrodzenie i zakwaterowanie
 • Zapytaj o czas wolny i możliwość połączenia pracy z nauką angielskiego

List ma zawierać 120-150 słów.

Zwroty rozpoczynające i kończące list:

 • Jeśli nie znasz osoby do której piszesz, rozpoczynasz tak: Dear Sir/Madam; a kończysz: Yours faithfully,;
 • Jeśli znasz osobę do której piszesz możesz zacząć tak: Dear Mr. Smith,; a zakończyć Yours sincerly,;

Przydatne zwroty:

1. Wstęp:

 • I am writing in response to/in relpy to your advertisement in the local newspaper.
 • I am writing in connection with…

2. Wyrażenie zainteresowania ofertą:

 • I would like to express my interest in your offer.
 • I find the advertised position perfect for me.
 • That job fits my expectations….

3. Wyjaśnienie dlaczego jesteś dobrą osobą na dane stanowisko:

 • That job fits me because…
 • My reason for applying for this job is…
 • I have always be very enthusiastic about…
 • i wiele innych

4. Podanie kwalifikacji:

 • As for my qualifications…
 • As far as my experience is concerend…
 • My professional experience includes…
 • I worked as…

5. Zakończenie listu:

 • I would be more than happy to attend an interview at your earliest convenience.
 • I enclose my CV/references from previous employers.
 • I am looking forward to hearing from you.

 

List do redakcji:

Przykładowa treść zadania: 

W czasie pobytu w Nowym Jorku przeczytałeś ciekawy artykuł o wpływie mediów społecznościowych na życie nastolatków. Napisz list do redakcji czasopisma w którym:

 • wyrazisz uznanie dla redakcji za poruszenie tego tematu i poinformujesz dlaczego Twoim zdaniem jest on istotny;
 • podasz jedną kwestię w artykule, z którą się zgadzasz i poprzesz ją jednym argumentem;
 • nie zgodzisz się z jednym z argumentów redakcji i uzasadnisz swoje zdanie;
 • zapytasz o opinię innych czytelników i możliwość opublikowania Twojego listu.

List ma zawierać 120-150 słów.

Zwroty rozpoczynające i kończące list:

 • Jeśli nie znasz osoby do której piszesz rozpoczynasz tak: Dear Editor,; a kończysz: Yours faithfully,;
 • Jeśli znasz osobę do której piszesz możesz zacząć tak: Dear Mr. Smith,; a zakończyć Yours sincerly,;

Przydatne zwroty:

1. Wstęp:

 • I am writing in connection with the  (arcticle, report, editorial…) published in your (newspaper, magazine) + możesz na końcu dodać kiedy.
 • I have just read the (arcticle, report, editorial…) titled …. in your (newspaper, magazine).

2. Rozwnięcie:

 • I was very interested in this arcticle.
 • I find this article very interesting.
 • I really enjoyed reading this article.
 • I was surprised/shocked/astonished to read that… .

3. Zgadzanie się z opinią:

 • I could not agree more…
 • I completely agree…
 • I would not say it better myself…
 • i wiele innych

4. Niezgadzanie się z opinią:

 • I strongly disagree…
 • I must say I have a completely different/opposite opinion/point of view…
 • I cannot fully agree…

5. Wyrażanie opinii:

 • Actually statiscics show…
 • I think that because…
 • From my point of view…
 • As far as I am concerend…
 • When it comes to me…
 • According to what I believe…

6. Zakończenie listu:

 • I wonder what other readers think about…
 • I hope you will publish more articles about…
 • I would like to suggest more topics like this…
 • I would be grateful/happy/delighted if you published my letter.

 

List z zażaleniem:

Przykładowa treść zadania: 

Napisz list z zażaleniem
Kupiłeś przez internet towar, z którego nie jesteś zadowolona. Napisz list do firmy, która Ci go sprzedała,

 • poinformuj, co i kiedy kupiłaś;
 • poskarż się na długi czas oczekiwania i brak reakcji na e-mail;
 • podaj dwie wady kupionego towaru;
 • powiedz jakiego rozwiązania oczekujesz i wyraź nadzieję na szybką reakcję;

List ma zawierać 120-150 słów.

Zwroty rozpoczynające i kończące list:

 • Jeśli nie znasz osoby do której piszesz rozpoczynasz tak: Dear Sir/Madam,; a kończysz: Yours faithfully,;
 • Jeśli znasz osobę do której piszesz możesz zacząć tak: Dear Mr. Smith,; a zakończyć Yours sincerly,;

Przydatne zwroty:

1. Wstęp:

 • I amwriting to complain about…
 • I must express my dissatisfaction with..

2. Uzasadnienie konieczności napisania listu:

 • (In fact), I have already talked to… about it but (unfortunately) nothing has changed/happened.
 • There has been no reply to my previous letter

3. Podawanie szczegółów:

 •   I bought/purchased this last week in your shop…
 • I started attending this course a week ago.
 • I visited your hotel last Saturday…

4. Opisywanie awarii/uszkodzenia przedmiotu lub źle wykonanej usługi:

 • It suddenly stopped working.
 • The screen went blank.
 • It had two deep cracks on the front.
 • On the contrary to the description in the brochure…
 • The course has not been provided properly.
 • The holiday was too expensive.
 • The hotel room was dirty.

5. Określenie konsekwencji:

 •   It was a very unfortunate event because…
 • In this way it ruined all my plans as…
 • As a result, I was left without…

6. Zwracanie się z sugestią rozwiązania problemu:

 • In this situation, I’m afraid I must ask you for…
 • I hope/believe this (failure/loss/disappointment..) entitles me to a compensation/refund.
 • Taking into consideration all the (trouble) I suffered/experienced I hope I can expect…

7. Zakończenie listu:

 • I hope to hear from you soon.
 • I am looking forward to hearing from you.

 

List z prośbą o informacje:

Przykładowa treść zadania: 

Chcesz kupić dom lub mieszkanie w Australii. Znajdujesz w gazecie ogłoszenie prezentujące nieruchomość, która cię interesuje. napisz list do agencji, która je zamieściła.

 • Określ, jaki rodzaj domu/ mieszkania chcesz kupić i powołaj się na ogloszenie.
 • Zapytaj o odległość od środków komunikacji miejskiej i sklepów.
 • Zapytaj o co najmniej 2 interesujące cię elementy z wyposażenia domu.
 • Zapytaj o możliwość uprawiania sportów i dostęp do rozrywek kulturalnych w okolicy.

List ma zawierać 120-150 słów.

Zwroty rozpoczynające i kończące list:

 • Jeśli nie znasz osoby do której piszesz rozpoczynasz tak: Dear Sir/Madam,; a kończysz: Yours faithfully,;
 • Jeśli znasz osobę do której piszesz możesz zacząć tak: Dear Mr. Smith,; a zakończyć Yours sincerly,;

Przydatne zwroty:

1. Wstęp:

 • I am writing in connection with
 • I am writing to enquire/ask about
 • I have read your advertisement and I would like to know…

2. Wyrażenie zainteresowania sprawą:

 • I have been looking for…
 • I am interestend in…
 • I am planning to…

3. Podawanie szczegółów:

 • I bought/purchased this last week in your shop…
 • I started attending this course a week ago.
 • I visited your hotel last Saturday…

4. Dowiadywanie się o szczegóły:

 • I would like to know more about…
 • I would like to get more information about…
 • I am still not sure about …

5. Zakończenie listu:

 • I hope to hear from you soon.
 • I am looking forward to hearing from you.

 1,852 total views,  3 views today

Dodaj komentarz