Zadanie 1.

Jak punktowane jest zadanie pierwsze?

Do ilu elementów

zdający odniósł się?  

Ile elementów rozwinął?

4

3 2 1

0

4

6ptk 5pkt 4pkt 3pkt 2pkt

3

4pkt 3pkt 2pkt 1pkt

2

3pkt

2pkt

1pkt

1

1pkt

0pkt

0

0pkt

Nawet jeżeli poruszysz każdą kwestię, ale żadnej z nich nie rozwiniesz, to otrzymasz jedynie 2 punkty. Dopowiedzenie jednego lub 2 dodatkowych zdań na temat każdego wymienionego aspektu zapewnia Ci maksymalną ilość punktów.

Strategia:

W przypadku tego zadania strategia jest dość prosta. Musisz po pierwsze poruszyć każdą kwestię, a po drugie ją rozwinąć. W poniższych zadaniach pokażę Ci jak to zrobić.

 

Przykładowe zadanie nr 1.

Przykładowe zadanie nr 2.

Przykładowe zadanie nr 3.

Przykładowe zadanie nr 4.

Przykładowe zadanie nr 5.

Przykładowe zadanie nr 6.

 1,981 total views,  3 views today