Zadanie 2.

Jak wygląda zadanie drugie?

  1. Na wykonanie tego zadania masz ok. 4 minuty.
  2. Zadanie składa się z 4 części: opis obrazka i 3 pytania (zatem na każdą z tych rzeczy masz ok. minuty.)

Strategia.

  1. W opisie obrazka musisz wspomnieć o osobach, o tym co robią i gdzie się znajdują.
  2. Pierwsze z pytań zawsze dotyczy bezpośrednio obrazka.
  3. Pytanie drugie jest tematycznie powiązane z obrazkiem ale nie dotyczy jego szczegółów.
  4. Trzecie pytanie, to pytanie dotyczące Twoich doświadczeń związanych ściślej lub luźniej z tematem obrazka. Najczęściej odpowiada się na nie w czasach przeszłych,  bo dotyczy jakiegoś wydarzenia z przeszłości.
  5. Treść jest oceniana w podobny sposób, więc odpowiedź na każde z pytań musicie uzasadnić i rozwinąć opis obrazka.

 

Przykładowe zadanie nr 1.

Przykładowe zadanie nr 2.

Przykładowe zadanie nr 3.

Przykładowe zadanie nr 4.

Przykładowe zadanie nr 5.

Przykładowe zadanie nr 6.

 1,552 total views,  3 views today