Matura ustna, zadanie 1. – przydatne wyrażenia.

W zadaniu 1 masz do przeprowadzenia jedną rozmowę z egzaminującym. Warto jednak wiedzieć, że najczęściej ma ona charakter rozmowy w której: musisz uzyskać informacje, opowiedzieć o czymś, lub negocjować z rozmówcą. Najczęściej taka rozmowa zawiera elementy każdego z wymienionych rodzajów dialogów. Poniżej znajdziesz kilka prostych zwrotów, które z pewnością podniosą punktację za wypowiedź.

Uzyskiwanie informacji:

 • Could you please tell me/ advise me/ inform me…?
 • Could you help me with…?
 • I’d like to know…
 • How can I get to…?
 • Can you tell me where I can find it?
 • Is it possible to…?
 • Where can I…?

Udzielanie informacji:

 • I think we should…
 • The best thing to do is…
 • I think it’s a good idea.
 • I’d recommend…

Relacjonowanie:

 • I’d like to tell you about…
 • My story starts when…
 • It all happened … (a long time ago)
 • First, then, in the meantime
 • Finally, Eventually, in the end…
 • It was the best/worst holiday in my life…
 • I enjoyed every minute of it.
 • Well that’s it.
 • I hope you liked my story.
 • I will never forget this.

Negocjowanie:

 1. Zgadzanie się z rozmówcą:

 • Absolutely.
 •  Of course.
 • Good idea.
 • I couldn’t agree more.
 1. Niezgadzanie się z rozmówcą:

 • I see what you mean, but…
 • I see your point, but…
 • I’m afraid I don’t agree at all.
 • I’m not convinced about it.
 1. Wyrażanie swojego zdania:

 • I’m sure it’s better to…
 • In my opinion…
 • From my point of view….
 • As far as I’m concerned…
 1. Sugerowanie:

 • So instead of… we could…
 • Why don’t we…?
 • How about…?
 • Why not…?
 • Could we please…?
 • I think you should…

 4,685 total views,  3 views today

Dodaj komentarz