Opowiadanie.

Opowiadanie jest formą wypowiedzi z jaką możesz spotkać się na maturze. Jeśli dobrze idzie Ci wymyślanie historyjek, to możesz podjąć się tego zadania na egzaminie.

Ważne zasady dotyczące pisania opowiadań:

  • 3 części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.
  • Przedstawiaj wydarzenia chronologicznie, inaczej czytelnik może się pogubić.
  • Używaj różnych czasów przeszłych i mowy zależnej.
  • Bądź konsekwentny. Jeżeli zaczynasz pisać w czasach przeszłych to kontynuuj również w tych czasach.
  • Możesz wstawiać dialogi.
  • Napisz je ciekawie, niech zainteresuje czytelnika.

Jakiego języka używać?

  • Wspomnianych wyżej konstrukcji gramatycznych.
  • Używaj zwrotów pokazujących sekwencję wydarzeń: then, after, before, itp.
  • Niech język odzwierciedla nastrój: jeśli coś stało się nagle napisz: suddenly itp.
  • Pamiętaj, że stosujesz tu język formalny (wyjątkiem mogą być dialogi).

 1,863 total views,  3 views today

Dodaj komentarz