Recenzja.

Pamiętaj, że recenzja to przede wszystkim  Twoja opinia.

Ta forma wypowiedzi podobnie jak rozprawka składa się z 3 części.

Wstęp.

 • przedstawiasz, co będziesz recenzować,
 • podajesz najważniejsze fakty, tytuł, autora/reżysera itp.

Rozwinięcie:

 • W pierwszym akapicie możesz opisać krótko fabułę.
 • W drugim akapicie wyrażasz opinię. Najpierw podaj zalety/wady. Nie mieszaj ich.
 • Jeśli recenzja ma mieć charakter pozytywny upewnij się, że więcej jest zalet.

Zakończenie.

 • Jeszcze raz podaj wyraźnie swoją opinię, żeby czytelnik wyraźnie widział, czy dane dzieło Ci się podobało, czy nie.
 • Możesz tutaj polecić lub odradzić dane dzieło.

Przydatne słówka:

Powtórz słówka z listy: kultura.

Wyrażanie opinii:

 • In my opinion: In my opinion it’s a good idea.
 • I believe: I believe it’s a good idea.
 • Apparently: Apparently it’s a good idea.
 • I reckon: I recon it’s a good idea.
 • I assume: I assume it’s a good idea.
 • Personally: Personally I think/believe/recon/am sure it’s a good idea.
 • I would say: I would say it’s a good idea.
 • I think: I think it’s a good idea.
 • As far as I concerned: As far as I concerned it’s a good idea.

 Dodawanie do głównej myśli:

 • and: This is the foundation of medicine and a key to its future.
 • besides: This is the foundation of medicine besides it is also a key to its future.
 • as well as: This is the foundation of medicine as well as a key to its future.
 • furthermore:This is the foundation of medicine. Furthermore it’s key to its future.
 • moreover: This is the foundation of medicine. Moreover it’s key to its future.
 • in addition: This is the foundation of medicine. In addition, this is a key to its future.
 • what is more: This is the foundation of medicine. What it more it’s key to its future.
 • another point is:This is the foundation of medicine. Another point is this is a key to its future.
 • not only…. but also: This not only is the foundation of medicine but also a key to its future.

Podkreślanie informacji:

 • especially
 • particularly
 • too / enough
 • above all
 • naturally
 • exactly
 • whatever
 • whenever
 • the more

Porównywanie:

 • but
 • although: Although the weather is bad we will still go on holidays.
 • neither…nor
 • whereas: Jim has 2 cars whereas Tom has 10.
 • despite: We will go on holidays despite the bad weather.
 • in spite of: In spite of the bad weather, we will go on holidays.
 • nevertheless: The weather is bad. Nevertheless we will still go on holidays.
 • while: Jim has 2 cars while Tom has 10.
 • in contrast: In contrast to Jim, Tom has 10 cars.
 • on the contrary: On the contrary, we need a lot more people to run this project.

Podsumowanie:

 • all in all
 • overall
 • generally
 • in conclusion
 • to sum up

 

 1,693 total views,  3 views today

Dodaj komentarz