Rozprawka ZA i PRZECIW typ 2.

Jak napisać rozprawkę ZA i PRZECIW z jednym argumentem:

W tym rodzaju eseju skupiasz się albo na wadach, albo na zaletach.

Jak napisać wstęp:

Każdy wstęp musi zawierać 3 elementy: wprowadzenie do tematu, tezę i przedstawienie argumentów. Te 3 zdania zajmą już ok. 50 słów, więc nie musisz więcej pisać.

 

Temat rozprawki na którym pokażę Ci strukturę będzie następujący:

People now have the freedom to work and live anywhere in the world due to the development of communication technology and transportation.

Do advantages outweigh disadvantages of this trend?

Zdanie 1. Wprowadzenie do tematu.

Podobnie jak ostatnim razem parafrazujemy:

On account of the growth of communication devices and availability of different means of transport people have a possibility to settle down wherever they choose to.

Zdanie 2. Pokazanie opinii.

W tego typu eseju podajesz w tezie czy będziesz pisać o wadach czy zaletach.

This essay will show that advantages of this phenomenon are bigger than disadvantages.

 

Zdanie 3. Pokazanie argumentów.

W ostatnim zdaniu pokazujesz w jakiej kolejności będziesz omawiać swoje argumenty.

This essay will discuss an immense variety of destinations followed by the analysis of loneliness in the new circumstances and widening of one’s horizons due to being exposed to new cultures.

Cały nasz wstęp wygląda tak:

On account of the growth of communication devices and availability of different means of transport people have a possibility to settle down wherever they choose to. This essay will show that advantages of this phenomenon are bigger than disadvantages. This essay will discuss an immense variety of destinations followed by the analysis of loneliness in the new circumstances and widening of one’s horizons due to being exposed to new cultures.

 

Jak napisać rozwinięcie:

Twoje rozwinięcie będzie zawierać 2 lub 3 paragrafy (opisujesz tylko wady LUB zalety).

Każdy paragraf powinien zawierać te same trzy elementy co w Opinion Essay.

  1. Tzw. TOPIC SENTENCE, który przedstawia nam myśl przewodnią.
  2. Wyjaśnienie.
  3. Przykład – dane nie muszą być prawdziwe.

 

Firstly, thanks to easy communication people are able to move almost wherever they want. Not only can they travel to visit their families quicker and in the matter of hours, but also they can talk to one another or see them on video chats every time they want. There is an increasing number of people who decide to live another city or country due to shortening the distance between them and their loved ones staying in the home town.

 

Secondly, people are more aware of the surrounding world and they gain knowledge and understanding of other cultures. Having to live in new circumstances, one must learn new customs and habits of people living in different areas. Frequently they must use another language to communicate which also widens their horizons. According to the surveys, not only do people, who live abroad, face being in new situations better than people who have never left their home towns, but also they feel less stressed after all.

Jak napisać zakończenie:

Często sprawia to problem. Zapamiętaj kilka zasad:

  • nie możesz dodać tu nowych argumentów;
  • nie lej wody;
  • zakończenie ma być krótkie i na temat;
  • musisz powtórzyć w nim opinię ze wstępu, oczywiście innymi słowami;
  • upewnij się, że odpowiedziałeś na pytanie;
  • Najlepszymi słowami żeby rozpocząć tę część są: „In conclusion”, „To conclude”.

Co będzie zawierało Twoje zakończenie?

  • Powtórzenie tezy ze wstępu.

In conclusion, this essay has shown that the advantages outweigh the disadvantages especially in variety of choosing the place to live and self-development.

Cały nasz esej wygląda następująco:

On account of the growth of communication devices and availability of different means of transport people have a possibility to settle down wherever they choose to. This essay will show that advantages of this phenomenon are bigger than disadvantages. This essay will discuss an immense variety of destinations followed by the analysis of loneliness in the new circumstances and widening of one’s horizons due to being exposed to new cultures.

 

Firstly, thanks to easy communication people are able to move almost wherever they want. Not only can they travel to visit their families quicker and in the matter of hours, but also they can talk to one another or see them on video chats every time they want. There is an increasing number of people who decide to live another city or country due to shortening the distance between them and their loved ones staying in the home town.</i

 

Secondly, people are more aware of the surrounding world and they gain knowledge and understanding of other cultures. Having to live in new circumstances, one must learn new customs and habits of people living in different areas. Frequently they must use another language to communicate which also widens their horizons. According to the surveys, not only do people, who live abroad, face being in new situations better than people who have never left their home towns, but also they feel less stressed after all.

 

In conclusion, this essay has shown that the advantages outweigh the disadvantages especially in variety of choosing the place to live and self-development.

 

 2,382 total views,  9 views today

Dodaj komentarz