Poziom A1 – A2

Tutaj znajdziesz ćwiczenia do zagadnień gramatycznych z poziomów A1-A2. Każdy zestaw, w zależności od trudności tematu zawiera 20 – 150 przykładów.

 1. Odmiana TO BE i zaimki osobowe.

 2. Przymiotniki dzierżawcze.

 3. Liczba mnoga rzeczowników.

 4. Zaimki wskazujące: THIS/THESE oraz THAT/THOSE.

 5. Czasownik CAN.

 6. Czasownik HAVE GOT.

 7. Dopełniacz saksoński.

 8. Przedimki A/AN i THE. – A1.

 9. There is/there are.

 10. Tryb rozkazujący.

 11. Czas Present Simple.

 12.  SO, SUCH, TOO, – A1.

 13. SOME, ANY, MUCH, MANY, FEW, A FEW, LITTLE, A LITTLE.

 14. Present Continuous. A1.

 15. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

 16. TO BE w czasie przeszłym.

 17. Past Simple A1.

 18. Konstrukcja BE GOING TO.

 19. Future Simple.

 20. MUST, MUSTN’T i HAVE TO.

 21. Czasowniki modalne.

 22. Past Continuous.

 23. Present Perfect.

 24. Porównywanie przymiotników.

 25. Czasownik z TO i z końcówką -ING.

 26. Tryb warunkowy 0.

 27. Tryb warunkowy 1.

 5,682 total views,  3 views today