WAIT vs. AWAIT

Cześć,

Zapraszam na filmik, w który pokazuję Wam różnicę między wait i await.

Znaczą to samo, można używać ich wymiennie, choć await jest bardzie formalne.

WAIT*: to allow time to go by, especially while staying in one place without doing very much, until someone comes, until something that you are expecting happens or until you can do something;

AWAIT*: to wait for or be waiting for something;

Musisz jednak pamiętać, że zdania wyglądają trochę inaczej z każdym z tych czasowników. Tak konkretnie to z wait używamy FOR a z await nie używamy:

I am waiting for you.
I am awaiting you.

The package waits for you.
The package awaits you.

Przećwicz oba czasowniki rozwiązując test:

*definicje z https://dictionary.cambridge.org/

 2,670 total views,  3 views today

Dodaj komentarz