Konstrukcja BE GOING TO – ćwiczenia.

  Teorię do tego zagadnienia znajdziesz tutaj. 1. Uzupełnij zdania odpowiednią formą konstrukcji BE GOING TO.   __________________(you / buy) a new car? Alex __________________...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Fonetyka, Gramatyka A1-A2. 1 miesiąc, Gramatyka A1-A2. 6 miesiący, Gramatyka A1 - A2. 12 miesięcy, Gramatyka B1-B2. 1 miesiący, Gramatyka B1-B2. 6 miesiący, Gramatyka B1-B2. 12 miesiący, Gramatyka i słówka A1-A2. 1 miesiąc, Gramatyka i słówka A1-A2. 6 miesiący, Gramatyka i słówka A1 - A2. 12 miesięcy, Gramatyka i słówka B1-B2. 1 miesiący, Gramatyka i słówka B1-B2. 6 miesiący and Gramatyka i słówka B1-B2. 12 miesiący .
Log In Register

Kiedy WILL, a kiedy BE GOING TO?

Kiedy Future Simple? Future Simple użyjemy: kiedy decyzja zostaje podjęta w trakcie mówienia, jeśli nie jesteśmy zbyt pewni, czy coś się wydarzy, często z czasownikami: […]

14,120 total views, 27 views today

Konstrucja BE GOING TO.

Tej konstrukcji używamy do mówienia o przyszłości. 1. Zastosowanie. Sytuacje, w których należy użyć BE GOING TO: wyraża plany, co do których mamy niemal 100% pewności: […]

1,309 total views, 6 views today