Czasownik HAVE GOT.

Czasownik HAVE GOT to kolejny czasownik, którego będziesz często używać, aby mówić, że coś masz, ponieważ HAVE GOT oznacza właśnie: mieć/ posiadać. Odmiana czasownika HAVE […]

 25,680 total views