Past Perfect Continuous.

1. Zastosowanie. kiedy mamy dwie czynności przeszłe i chcemy podkreślić, że jedna wydarzyła się wcześniej i była ciągła:  I had been cleaning the flat before my […]

2,315 total views, 12 views today

Następstwo czasów.

Następstwo czasów stosujemy, używając kilku konstrukcji gramatycznych. Jedną z nich jest mowa zależna. Musisz dobrze zapamiętać jaki czas na jaki zamieniamy, aby poprawnie tych konstrukcji […]

1,759 total views, 9 views today