Zadanie pierwsze. Wariant 2.

Przebieg przykładowej rozmowy z egzaminującym (E to egzaminujący, Z to zdający). Na fioletowo zaznaczone są momenty, w których zdający poruszył daną kwestię, a na fioletowo...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet - Matura and Matura Extra! .
Log In Register

Recenzja.

Pamiętaj, że recenzja to przede wszystkim  Twoja opinia. Ta forma wypowiedzi podobnie jak rozprawka składa się z 3 części. Wstęp. przedstawiasz, co będziesz recenzować, podajesz...

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów Darmowy Pakiet - Matura and Matura Extra! .
Log In Register