Przedimiki A/AN i THE. – A1

Przedimek nieokreślony. Kiedy A, a kiedy AN? Tutaj zasada jest bardzo prosta. A stawiamy przed słowem (najczęściej rzeczwonikiem) zaczynającym się na spółgłoskę. Np. a dog, […]

 12,144 total views