Stopniowanie przymiotników A1 – ćwiczenia.

Teorię do tych ćwiczeń znajdziesz tutaj.  1. Uzupełnij zdania przymiotnikiem w stopniu wyższym.     John is ____ (tall) than Anna. You seem ____ (nice)…

Te materiały są tylko dla użytkowników pakietów .
Log In Register

1,356 total views, 3 views today