Wkrótce

W tym tygodniu na stronie pojawią się ćwiczenia do następujących zagadnień:

Gramatyka:

  1. Przysłówki.

  2. Tryb warunkowy 3.

  3. Czasowniki modalane w czasie przeszłym.

  4. WILL vs. BE GOING TO.

  5. Strona bierna.

  6. Następstwo czasów.

  7. Mowa zależna.

 5,092 total views,  3 views today